KGHM wspiera uczelnie wyższe i rozwija program Kompetentni w branży - Miedzioweinfo.pl

KGHM wspiera uczelnie wyższe i rozwija program Kompetentni w branży

Wsparcie młodzieży Zagłębia Miedziowego w rozwoju zawodowym – KGHM Polska Miedź S.A. zorganizował konferencję „Wszystko zaczyna się od Mistrza” dla kadry nauczycielskiej i pracowników firmy, którzy szkolą młodzież w ramach programu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej". Patronatem miedziowego giganta objętych jest 9 szkół w regionie.

Konferencja miała na celu integrację nauczycieli i pracowników KGHM, którzy szkolą uczniów w ramach programu. Mistrzowie zawodu – pedagodzy i instruktorzy – przekazując młodemu pokoleniu swoją pasję uczą odpowiedzialności i zaangażowania. Gościem specjalnym wydarzenia była Marzena Machałek, Wiceminister Edukacji i Nauki.

– KGHM dba o kadry przyszłości już na poziomie szkół średnich. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników spotkania nowe pokolenie może świadomie wchodzić na rynek pracy. Dzielimy się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, często unikalnymi w branży wydobywczej. Tak widzimy rolę naszej firmy. Cieszymy się, że nasze działania wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

4 października nowy rok akademicki zainaugurowała m.in. Uczelnia im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. KGHM patronuje sztandarowemu kierunkowi uczelni – Górnictwo i geologia. Wykład otwierający „Transformacja – największe wyzwania dla Polskiej Miedzi” wygłosił prezes Marcin Chludziński.

Podczas uroczystości szef miedziowej spółki otrzymał z rąk Wiceminister Edukacji i Nauki Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (…) oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W podziękowaniu za współpracę Prezes KGHM otrzymał także statuetkę Zasłużony dla Uczelni im. Jana Wyżykowskiego.

Jednym z ważniejszych programów edukacyjnych realizowanych przez KGHM jest właśnie program “Kompetentni w branży”. Projekt miedziowego giganta działa od 2018 roku i jest nim objętych 9 szkół technicznych i branżowych m.in. w Lubinie, Legnicy i Polkowicach. Placówki kształcą uczniów w zawodach istotnych dla przemysłu miedziowego.

Program zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła – KGHM. Uczniowie mogą liczyć na merytoryczną pomoc Spółki, są angażowani w różnorodne przedsięwzięcia rozwojowe, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.

Warto podkreślić, że KGHM od 2019 roku organizuje również Szkołę Przywództwa „Przewodnicy”. W ramach projektu firma wyszukuje i dokształca obiecujących młodych ludzi, w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych.