Radni powiatowi zlikwidowali MDK. Koniec bezpłatnych zajęć artystycznych - Miedzioweinfo.pl

Radni powiatowi zlikwidowali MDK. Koniec bezpłatnych zajęć artystycznych

Na XXXV sesji rady powiatu większość radnych opowiedziała się za likwidacją Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie. Po 50 latach młodzi lubinianie tracą możliwość bezpłatnego działu we wszelkich działaniach artystycznych, jakie zapewniał im MDK.

Centrum działań Twórczych to jednostka, która zastąpiła już właściwie MDK w Lubinie. Nowy twór pojawił się z inicjatywy radnych będących w porozumieniu ze starostą Adamem Myrdą. To również ci radni 28 września większością głosów podjęli uchwałę, by zlikwidować służący przez 50 lat mieszkańcom Młodzieżowy Dom Kultury.

– Od początku byłem przeciwny temu pomysłowi. Rozmawiałem na ten temat ze starostą. Zapewnił mnie, że wszyscy pracownicy MDK znajdą pracę- przejdą do Centrum działań Twórczych lub przejdą na emeryturę. Jednak likwidacja MDK przy sprzeciwie kuratorium i innych wyższych władz wydaje mi się mocno na wyrost. Faktem jest, ze pieniędzy nie ma. Nowa jednostka ma możliwość pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, czego nie miał MDK. Jednocześnie jednak upadnie wiele sekcji z MDK. To więcej strat niż korzyści. Najwięcej stracą dzieci i ich rodzice. To czysty biznes, bo zyska powita. Pieniądz rządzi światem – mówi Jacek Rutkowski, radny powiatowy z ramienia KO.