Drożej za śmieci dla mniej licznych rodzin - Miedzioweinfo.pl

Drożej za śmieci dla mniej licznych rodzin

Dlaczego gospodarstwa domowe z mniejszą liczbą mieszkańców płacą więcej za śmieci i dlaczego lubińscy radni nie chcą obniżyć opłat Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, choć z własnych pieniędzy zadbała o pojemniki bardziej estetyczne dla miasta niż zwykłe kubły? Te dwa zagadnienia znalazły się w skardze, jaką SM Przelesie złożyła na uchwałę radnych. Rajcy odrzucili skargę, która teraz skierowana będzie do sądu we Wrocławiu.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej rajcy odrzucili skargę SM Przylesie, która dotyczyła między innymi braku zgody na opłaty wyższe dla domostw z zmniejsza liczbą mieszkańców.

– Spółdzielnia nam zarzuciła, że dokonaliśmy tego niezgodnie z prawem. Nie zgadzamy się z tą skargą. Odrzuciliśmy ją powołując się i na ustawę i orzecznictwo sądowe, bo w kilku miastach takie sytuacje miały już miejsce, a sądy utrzymały taki sposób naliczania opłat za odpady – mówi Tomasz Górzyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie. – Dlaczego spółdzielnia tę skargę wystosowała? Nie wiem. Nie było to z niekorzyścią dla mieszkańców. W taki sposób spółdzielnie z nami rozmawiają, zwłaszcza Przylesie – dodaje radny.


Inną kwestią podejmowaną w skardze jest to, że radni nie zmniejszyli opłat dla zasobów SM Przylesie, mimo że ta z własnych pieniędzy postarała się o bardzo estetyczne półpodziemne pojemniki na odpady segregowane. Jak mówi radny Górzyński, zakup innych pojemników to przywilej, a nie obowiązek.

– Miasto zakupiło odpowiednią śmieciarkę, by można było realizować odbiór odpadów z takiego systemu gospodarowania odpadami. Traktujemy wszystkich równo. Spółdzielnia miała prawo zakupić inne śmietniki, my jako radni jednak wszystkich traktujemy tak samo i nie chcemy różnicować. Jesteśmy na stanowisku, że miasto oferuje śmietniki, choć nikt nie musi ich kupować – mówi radny.


Skarga wraz z aktami sprawy trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, do czego radni na sesji upoważnili prezydenta miasta.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.