W Polkowicach szukają kandydata na Dyrektora Biblioteki Publicznej - Miedzioweinfo.pl

W Polkowicach szukają kandydata na Dyrektora Biblioteki Publicznej

Jesteś z Polkowic, szukasz pracy i spełniasz wymagania? Burmistrz Polkowic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.
siedziba Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polkowicach
fot. www.mgbp.pl

Jakie są wymagania?

Wśród wymagań jakie oczekuje się od nowego dyrektora placówki jest umiejętność  znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych z zakresu działalności kulturalnej i finansów publicznych, a także doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych.

Zainteresowane osoby mogą złożyć swoje oferty wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia bezpośrednio do Urzędu Gminy w Polkowicach. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza. Więcej szczegółów o konkursie na stronie Urzędu Gminy w Polkowicach.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

>