Młodzież potrzebuje wsparcia po pandemii - Miedzioweinfo.pl

Młodzież potrzebuje wsparcia po pandemii

Młodzi ludzie chcą rozmawiać. We wtorek 13 lipca młodzi ludzie skupieni przy formacji Młodzi demokraci Zagłębia Miedziowego spotkali się z posłem na Sejm Piotrem Borysem, by podkreślić konieczność kontaktu młodzieży ze specjalistami, którzy pomogą z konsekwencjami pandemii i izolacji. Pod hasłem STOP HEJT, STOP DEPRESJI od września ma mieć miejsce szereg spotkań w placówkach szkolnych w Lubinie, Polkowicach i Głogowie.

„STOP HEJT, STOP DEPRESJI” to hasło przewodnie spotkania twórczego Młodych Demokratów Zagłębie Miedziowe z posłem na Sejm RP Piotrem Borysem. Już wiadomo, że od września ma odbyć szereg spotkań i rozmów w szkołach ze specjalistami w Lubinie, Polkowicach i w Głogowie. Hejt i depresja to problemy, które narastają wśród młodzieży i dzieci po pandemii. Inicjatywa działań pojawiła się ze strony Jakuba Jędrzejewskiego, Jakuba Tymeckiego, Janka Przejczowskiego i Hani Walczak.

– Pandemia pokazała jak jesteśmy bezradni w walce z depresją i hejtem wśród dzieci i młodzieży. Ponad 30% dzieci czas izolacji i zdalnych lekcji, samotnie, z dala od grupy rówieśniczej przypłaciło problemami emocjonalnymi i depresją. W Polsce mamy rekordową liczbę samobójstw i prób samobójczych dzieci i młodzieży. To sygnał ostrzegawczy . Młodzi ludzie, zwłaszcza ci bardzo wrażliwi nie radzą sobie z hejtem, który niszczy, a czasem nawet potrafi zabić. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie to widzą i chcą o tym rozmawiać. Naszą rolą jest umożliwić kontakt ze specjalistami i przeciwdziałać wszystkim przejawom hejtu i dyskryminacji. Cieszę się , że w wielu szkołach będziemy o tym rozmawiać – mówi Piotr Borys, poseł na Sejm RP.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.