Akcjonariusze KGHM dostaną dywidendę - Miedzioweinfo.pl

Akcjonariusze KGHM dostaną dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło prawie wszystkie uchwały zaplanowane na poniedziałkowe obrady. 7 czerwca w siedzibie KGHM w Lubinie zdecydowano o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działania w 2020, udzielono absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz zdecydowano, że posiadacze akcji dostaną dywidendę za rok 2020. Tym samym zysk został podzielony, a pracownicy mogą spodziewać się też wypłaty z tytułu nagrody rocznej.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. podjęto kilka ważnych uchwał, w tym również tę dotyczącą wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji miedziowej spółki. Obradujący uznali propozycję zarządu KGHM za słuszną i podjęli uchwałę zgadzając się jednocześnie, by 29 czerwca wypłacić dywidendę w wysokości 1,50 zł za jedną akcję. Zarząd zaproponował, by wypracowany zysk za 2020 podzielić. 300 mln zł przeznaczone będzie właśnie dla posiadaczy akcji, a 1 mld 479 ml zł na kapitał zapasowy dla spółki.

Wśród innych uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu były te dotyczące absolutorium dla członków zarządu. Wszystkie powzięto.

Jeden jednak z punktów obrad został wykreślony już na początku Zgromadzenia. Na wniosek Skarbu Państwa zrezygnowano z podjęcia uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej. To zaś oznacza, że trzej kandydaci, którzy w maju wygrali wybory i mieli reprezentować załogę w Radzie na razie nie zostało do niej powołanych.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.