Gmina Głogów stawia na dostępne szkoły - ponad milion złotych na zmiany - Miedzioweinfo.pl

Gmina Głogów stawia na dostępne szkoły – ponad milion złotych na zmiany

Gmina Głogów pozyskała środki w wysokości 1 mln 300 tys. zł na dwie szkoły: SP im. Jana Pawła II w Przedmościu oraz SP im. Orła Białego w Wilkowie w ramach projektu Dostępna Szkoła. Będzie on realizowany w obu placówkach w latach 2021-2023. Będą m.in. zmiany w infrastrukturze z myślą o niepełnosprawnych czy doposażenie placówek w sprzęt multimedialny.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, dzięki udziałowi w projekcie, dostosuje budynek do wymogów i potrzeb uczniów, nauczycieli oraz rodziców niepełnosprawnych, czasowo ograniczonych ruchowo, wymagających indywidualnego wsparcia między innymi w windę, pomieszczenie sanitarne odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kontrastowe elementy wyposażenia szkoły, korytarzy szkolnych, szatni, rolety zaciemniające, które znacznie usprawnią przemieszczanie się po poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach budynku oraz usprawnią funkcjonowanie uczniów o specjalnych potrzebach w szkole.


Sale lekcyjne oraz terapeutyczne, wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, terapeutyczne, specjalistyczne, kąciki wyciszenia, tak znaczące w procesie edukacji i wsparcia uczniów nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również pozostałych uczniów szkoły. Gabinet pielęgniarki szkolnej, pomieszczenie stołówki szkolnej, świetlicy oraz biblioteki doposażone zostaną zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły.
Szeroko pojęta dostępność szkoły to także wsparcie merytoryczne nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, ich rodziców poprzez sfinansowanie szkoleń, studiów kwalifikacyjnych, specjalistycznych kursów.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, dzięki udziałowi w projekcie, znacznie poszerzy swoją ofertę na rynku szkół i placówek powiatu głogowskiego, stanie się miejscem przyjaznym dla uczniów niepełnosprawnych, pozbawionym barier w dostępności.


Jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie, bowiem projekt Dostępna Szkoła realizowany jest tylko w 60 szkołach w całej Polsce.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

>