MDK tylko do 31 grudnia - Miedzioweinfo.pl

MDK tylko do 31 grudnia

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie po 50 latach działalności przestanie funkcjonować 31 grudnia 2021. To decyzja większości radnych powiatowych podjęta na poniedziałkowej sesji. Dzieci i młodzież, które korzystały z zajęć w MDK mają mieć zapewnioną podobną ofertę w nowej instytucji, którą radni powołali do życia 1 marca, czyli w Centrum Działań Twórczych.

Niestety mamy mniejszość w radzie i nie jesteśmy w stanie przegłosować tych uchwał, które rządzący proponują. Możemy ich tylko prosić, by wszystkie dzieci i młodzież które do tej pory korzystały z usług MDK, będą mogły nadal korzystać z nowej oferty. Mamy też nadzieję, że żaden z pracowników nie straci pracy, a to była obietnica pana Starosty – mówiła Karolina Bajger, radna powiatu z ramienia PiS.


Z tego, co mówiła Jadwiga Musiał, przewodnicząca rady, tylko 4 pracowników MDK nie skorzystało z nowej oferty pracy, a decyzja o likwidacji MDK podjęta była głównie ze względu na wcześniejsze problemy finansowe powiatu.

– Słuchają uważnie argumentów przedstawianych przez urzędników i automatycznie zaświtała mi w głowie zaświtała mi taka myśl, że w miejsce powstającej instytucji kultury zostanie zlikwidowany Dom Kultury, co ze względów finansowych jest naprawdę bardzo racjonalne. Jest wiele argumentów przemawiających za tym, by ta instytucja przetrwała i zajmowała się jak tą samą działalnością, bo nie wiele zmian – mówiła Barbara Skórzewska, wiceprzewodnicząca rady powiatu.

Zdania zatem na temat likwidacji MDK były mocno podzielone. Za głosowało 16 radnych, przeciwko 4, a wstrzymało się 6 osób.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *