Nowi członkowie w Radzie Nadzorczej KGHM - Miedzioweinfo.pl

Nowi członkowie w Radzie Nadzorczej KGHM

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. było okazją do wprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Pojawili się w niej dwaj kandydaci zaproponowani przez Skarb Państwa.

6 lipca akcjonariusze KGHM Polska Miedź S.A. zgromadzili się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Posiedzenie dotyczyło tylko zmian w Radzie Nadzorczej miedziowej spółki. Większością głosów powzięto uchwały, w których zdecydowano, że skład Rady powiększy się o Roberta Kaletę i Katarzynę Krupę, oboje to kandydaci Skarbu Państwa.

Więcej z Miedzioweinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.