Polkowice mają budżet na 2021 rok - Miedzioweinfo.pl

Polkowice mają budżet na 2021 rok

Budżet poparły wszystkie kluby rady miejskiej. Gmina chce w przyszłym roku wydać 353 miliony złotych. Z tej kwoty 98 milionów to wydatki inwestycyjne. Dochody mają w przyszłym roku wynieść 316 milionów złotych.
Polkowice rynek
fot. wikimedia.org

Budżet pozytywnie zaopiniowały zarówno komisja budżetu i finansów, jak i Regionalna Izba ​Obrachunkowa we Wrocławiu.
Władze gminy o swoim budżecie mówią, że jest prorozwojowy, prospołeczny, odpowiedzialny.

Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu budżetu na przyszły rok, na czele z panią skarbnik. Dziękuję również radnym za poparcie budżetu, za który biorę pełną odpowiedzialność i zapraszam do wspólnej realizacji zadań na rzecz mieszkańców naszej gminy

powiedział o budżecie Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Gdybym mógł opisać w trzech słowach budżet gminy na 2021 rok, nazwałbym go budżetem: prorozwojowym, prospołecznym i odpowiedzialnym.

Dodał Puźniecki.

Budżet Polkowic
Budżet Polkowic 2021 fot. UG Polkowice www.polkowice.eu