Rekordowy pierwszy kwartał dla KGHM - Miedzioweinfo.pl

Rekordowy pierwszy kwartał dla KGHM

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła podsumowanie za pierwszy kwartał 2021 roku. To rekordowe raportowane wyniki, najlepsze od niemal 10 lat. Niższe zadłużenie, szansa na dywidendę dla akcjonariuszy, nowa koncesja na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce i szczyt podium w produkcji srebra.

Najlepsze wyniki operacyjne i finansowe od niemal dekady, znaczące zmniejszenie zadłużenia, rekomendacja wypłaty dywidendy i nowa koncesja, a także mistrzostwo w światowych rankingach w produkcji srebra: KGHM przedstawił podsumowanie pracy miedziowej Spółki w pierwszym kwartale 2021 roku. Firma publikuje jednocześnie Zintegrowany Raport KGHM za 2020 rok.

– Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki.

Ceny miedzi w 1 kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/troz.

Wyższa o 6,6 proc. od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec 1 kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 marca 2021 roku wyniósł 21.491 mln zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł w stosunku do końca ubiegłego roku.

Po analizach aktualnych możliwości finansowych Spółki , biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz aktualną sytuację na rynku metali, Zarząd KGHM przedłożył Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2020. W uchwale znalazła się propozycja, by kwotę 300 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,50 zł/za akcję.

Prezes Marcin Chludziński podsumował, że realizując strategię Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów.

– Gwarantuje to firmie bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Działamy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – dodał Marcin Chludziński.

W pierwszym kwartale tego roku zapadła decyzja o zdefiniowaniu i powołaniu Programów Strategicznych dla KGHM. W 2021 roku firma nadal będzie poprawiać parametry produkcyjne, stabilizować finanse i realizować ambitne inwestycje. Zwłaszcza, że pod koniec kwietnia Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzje przyznające KGHM koncesje na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce.

>