Legnica ma budżet na 2021  - Miedzioweinfo.pl

Legnica ma budżet na 2021 

Radni uchwalili budżet miasta na 2021 i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Legnica budżet 2021
Legnica ma budżet na 2021 rok (fot. pixabay.com)

Budżet zakłada dochody w wysokości 657 mln 864 tys. zł, w tym dochody bieżące ponad 614 mln zł. Wydatki w 2021 roku mają wynieść 686 mln 889 tys. zł. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że zadłużenie Legnicy w 2021 r. sięgnie 293 mln zł. Budżet na 2021 zakłada także deficyt, który będzie wynosił 29 mln zł i ma zostać pokryty z kredytu bankowego.

Wśród największych wydatków w budżecie Legnicy znajdziemy wydatki na:

 • oświatę i wychowanie – 232 mln 303 tys, zł
 • pomoc rodzinie i zadania w sferze polityki społecznej – 200 mln 390 tys. zł
 • transport i łączność – 88 mln 834 tys. zł

Jak zaznacza Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski:

W przyszłorocznym budżecie tak jak poprzednio przeznaczymy znaczą część środków na dopłaty do  pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, czy pobytu seniorów w Domach Pomocy Społecznej. Będą dopłaty do wymiany pieców przez mieszkańców. Zabezpieczono środki na działalność Legnickiego Roweru Miejskiego, Legnickiego Budżetu Obywatelskiego i dopłaty do komunikacji miejskiej.

Jednocześnie opozycja zwraca uwagę na rosnące zadłużenie Legnicy, ale także niższe nakłady inwestycyjne, które w 2021 r. będą niższe niż 50 mln zł a w tej kwocie zawarta jest jeszcze rata kredytu w wysokości 10 mln zł, zaciągnięta na budowę drugiego odcinka ZDP.

Najważniejsze wydatki zawarte w budżecie na 2021

Spójrzmy, jak mają kształtować się najważniejsze wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Legnicy na 2021 rok.

transport i łączność – ponad 56  mln 263 tys. zł w tym :  
drogi powiatowe – ponad 46 mln 801 tys. zł:

 • opracowanie dokumentacji środowiskowej dla obwodnicy południowo- wschodniej miasta – 290 tys. zł,
 • opracowanie dokumentacji dla  budowy ul. Kołobrzeskiej – 100 tys. zł,
 • budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 29 mln zł 682 tys. 480 zł,
 • przebudowa DK 94 w Legnicy  ul. Pocztowa i ul. Piastowska – 1 mln 215 tys. zł,
 • przebudowa mostu na Czarnej Wodzie w ciągu ul. Leszczyńskiej – 4 mln 604 tys. zł,
 • przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy  – 150 tys. zł,

drogi publiczne gminne –  9 mln 416 tys. zł :

 • budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka w Legnicy – 7 mln 211 tys. zł,
 • chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej – 270 tys. zł,
 • przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych – 270 tys. zł,
 • opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej  – 130 tys. zł,
 • opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej  – 70 tys. zł,
 • zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego – 1 mln 465 tys. zł,

gospodarka mieszkaniowa – 3 mln 490 tys. zł  w tym:

 • droga w sercu miasta – rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta – 270 tys. zł,
 • odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1 mln 995 tys. zł,
 • przebudowa gminnych lokali mieszkalnych  875 tys. zł,
 • przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie – ul. Drukarska – ul. św. Trójcy – ul. St. Moniuszki w Legnicy – 270 tys. zł,

działalność usługowa – 1 mln 170 tys. zł na renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej

oświata i wychowanie  – 3 mln 520 tys. w tym :

 • przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Mazowieckiej  – 3 mln zł,
 • organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy – 250 tys. zł,
 • przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11– 270 tys. zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 mln 940 tys. zł w tym:

 • dopłata do wymiany pieców – 400 tys. zł,
 • Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt – 270 tys. zł,
 • budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 1 mln zł,
 • zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku – budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką – 270 tys. zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 mln 630 tys. zł w tym:

 • przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 7 mln zł,
 • rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy – 1 mln 330 tys. zł,
 • rewitalizacja zespołu zabytkowego palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej  – 300 tys. zł,

kultura fizyczna – 810 tys. zł:

 • budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego – miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku  –  270 tys. zł,
 • pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej – 270tys. zł,
 • rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim – budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx – 270 tys. zł,

źródło: PAP

>